نرگس سالمی-بیشتر از یک نفر
نرگس سالمی
نام کاربری: Narges
تاریخ عضویت: 1397/01/18
امتیاز کاربر: 26827
تعداد افراد دنبال کننده: 14

Narges بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

یه چند پتانسیلی که دوست داره کارهای زیادی انجام بده و تجربه های زیادی در حیطه های زیادی کسب کنه🤗

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود