نرگس سالمی | بیشتر از یک نفر
نام کاربری: Narges
تاریخ عضویت: 1397/01/18
امتیاز کاربر: 33,584
تعداد افراد دنبال کننده: 17

من کی ام

یه چند پتانسیلی که دوست داره کارهای زیادی انجام بده و تجربه های زیادی در حیطه های زیادی کسب کنه🤗

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود