نعیمه مستوفی زاده | بیشتر از یک نفر
نام کاربری: Naeimeh.moostoofi69
تاریخ عضویت: 1400/02/19
امتیاز کاربر: 944
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

آرامش سهم من و توست.دوس دارم حضورم در زندگی دیگران باعث آرامششون باشه و از آرامش دیگران لذت ببرم.

بنده نعیمه مستوفی زاده متولد نهم اردیبهشت 1369. لیسانس مهندسی نرم افزار دارم و کارمند استانداری کرمان. دارای یک فرزند دختر 4ساله به نام مهنیا. 

  مهربانی
  صمیمیت
  صداقت
  دوستی
  بخشش

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

آرامش خانواده
بزرگترین هدف من ایجاد آرامش بین اعضای خانواده هاست. حتی اگر بتونم به یک خانواده آرامش هدیه کنم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود