حسن نصرتی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حسن نصرتی
نام کاربری: NOSRATIH1
تاریخ عضویت: 1397/12/05
امتیاز کاربر: 3231
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود