نیما دباغیان-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

نیما دباغیان
نام کاربری: NIMA
تاریخ عضویت: 1397/02/01
امتیاز کاربر: 3519
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود