محمد مهدی موحدی نژاد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد مهدی موحدی نژاد
نام کاربری: MovahediNejad.ir
تاریخ عضویت: 1397/02/16
امتیاز کاربر: 3032
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

محمد مهدی موحدی نژاد هستم، لیسانس مدیریت تبلیغات با گرایش تجاری، مدرس و مشاور بازاریابی محتوا و برندینگ آنلاین در شبکه های اجتماعی، با گرایش تخصصی اینستاگرام.عبارت آموزش بازاریابی را در اینستاگرام جستجو کنید و از آموزش های رایگان من استفاده کنید

محمد مهدی موحدی نژاد هستم، لیسانس مدیریت تبلیغات با گرایش تجاری، مدرس و مشاور بازاریابی محتوا و برندینگ آنلاین در شبکه های اجتماعی، با گرایش تخصصی اینستاگرام.عبارت آموزش بازاریابی را در اینستاگرام جستجو کنید و از آموزش های رایگان من استفاده کنید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود