مرتضی روحانیان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مرتضی روحانیان
نام کاربری: Morteza336
تاریخ عضویت: 1397/03/01
امتیاز کاربر: 8644
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

مرتضی روحانیان لیسانس مهندسی صنایع شیمیایی سخنران و نویسنده کتاب جادوی سفید کوچ شخصی و سازمانی،مدرس توسعه فردی و زوانشناسی آرامش