مرتضی روحانیان-بیشتر از یک نفر
مرتضی روحانیان

مرتضی روحانیان

مرتضی روحانیان لیسانس مهندسی صنایع شیمیایی سخنران و نویسنده کتاب جادوی سفید کوچ شخصی و سازمانی،مدرس توسعه فردی و زوانشناسی آرامش


دوره ها

1

میانگین امتیاز

3.56

دنبال کننده

13

 محتوای کاربردی: 3.5 از 3 رای
 نحوه ارائه استاد: 3 از 3 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 4.17 از 3 رای

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود