مرتضی مستمند-بیشتر از یک نفر
مرتضی مستمند
نام کاربری: Morteza.mst
تاریخ عضویت: 1397/09/03
امتیاز کاربر: 32415
تعداد افراد دنبال کننده: 16

من کی ام

کارشناسی فعال در زمینه‌های راه‌اندازی، توسعه و بهبود کسب و کار از طریق آموزش به همراه کار تیمی، کسی که خود نیز ضمن یادگیری به دنبال آموزش یافته‌‌ها به تیم خود جهت بهبود دنیای کسب و کار است


لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود