مرتضی مستمند-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مرتضی مستمند
نام کاربری: Morteza.mst
تاریخ عضویت: 1397/09/03
امتیاز کاربر: 25887
تعداد افراد دنبال کننده: 13

من کی ام

کارشناسی فعال در زمینه‌های راه‌اندازی، توسعه و بهبود کسب و کار از طریق آموزش به همراه کار تیمی، کسی که خود نیز ضمن یادگیری به دنبال آموزش یافته‌‌ها به تیم خود جهت بهبود دنیای کسب و کار است


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود