حسین مرادی-بیشتر از یک نفر
حسین مرادی

4.9 از 10 رای


نام کاربری: MojeShafa
تاریخ عضویت: 1397/11/18
امتیاز کاربر: 10537
تعداد افراد دنبال کننده: 16

درباره من

از افتخاراتم این است که برای مخاطبان مجموعه(1+)می نویسم و تدریس می نمایم تخصصم ایجاد تغییر مثبت در انسان‌هاست بامتدنوین موج‌شفا(MojeShafa)آگاهانه زندگی کردن رو به مراجعان می‌آموزم. به آنها کمک می‌کنم درگام‌اول حال بدشون رو به حال خوب تغییر بدهند و در گام‌بعدی،حال خوبشون رو، به عالی خیلی دوستتون دارم

                 دیده اگر جانب خود واکنی     در تو بود آنچه تمنا کنی
یادش به خیر سال پیش بود، زمانی که نوجوانی 15 ساله بودم

در حال هوای کودکانه خودم بودم که کتابی به دستم رسید که بینشم را زیر و رو کرد.

این کتاب : چیزهایی می گفت که تا اون موقع اصلا نشنیده بودم. بله این کتاب درباره توانمندی روحی روانی‌ ما انسان‌ها بود.

این کتاب که خیلی قدیمی بود و رنگ جلد و ورق‌هاش بشدت زرد و کهنه شده بود به من می گفت : حسین اون چیزهایی که تا امروز به تو گفتن، حتی 5 درصد اهمیت ندارد و در آینده‌ و زندگیت هیچ تغییر خاصی ایجاد نخواهد کرد.

 این قدر این کتاب زیبا روی من اثر گذاشت که باعث تغییر مسیر فکری و هدفی من از همون نوجوانی شد، برای من که می‌خواستم خودم را بیشتر بشناسم.

سالها گذشت، در کنار فعالیتهای دیگرم، شناخت توانمندی انسان همچنان ادامه داشت علاقه‌ام به این مطالب باعث شد، تصمیم گرفتم آنچه آموختم را به دیگران انتقال دهم و موج‌شفا (MojeShafa.com) خلق شد.
 
                    امروز تخصصم ایجاد تغییر مثبت در انسان‌ها است
از افتخاراتم این است که در خدمت، مخاطبان ارزشمند مجموعه قدرتمند بیشتر از یک‌نفر  هستم و برای آنها 

می نویسم و تدریس می نمایم.

تخصصم ایجاد تغییر مثبت در انسان‌هاست. با متدنوین موج‌ شفا (MojeShafa) آگاهانه زندگی کردن رو به مراجعان می‌آموزم. به آنها کمک می‌کنم در گام اول حال بدشون رو به حال خوب تغییر بدهند و
در گام‌ بعدی، حال خوبشون رو، به عالی

 

خیلی دوستتون دارم و باورم اینه زندگیتون خیلی زیبا می‌شه اگه با موج شفا همراه شوید.

حسین مرادی

 

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود