مینا صفاهانی-بیشتر از یک نفر
مینا صفاهانی
نام کاربری: Mina74
تاریخ عضویت: 1397/07/25
امتیاز کاربر: 5756
تعداد افراد دنبال کننده: 12

من کی ام

مینا صفاهانی هستم ، کارشناس فناوری اطلاعات، دانشجوی کارشناسی ارشدMBA, نوازنده دف. 😊

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود