مینا صفاهانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مینا صفاهانی
نام کاربری: Mina74
تاریخ عضویت: 1397/07/25
امتیاز کاربر: 6192
تعداد افراد دنبال کننده: 9

درباره من

مینا صفاهانی هستم ، کارشناس فناوری اطلاعات، دانشجوی کارشناسی ارشدMBA, نوازنده دف. 😊