محمد حسین نیکوکاران-بیشتر از یک نفر
محمد حسین نیکوکاران
نام کاربری: Mhnik
تاریخ عضویت: 1397/09/06
امتیاز کاربر: 9380
تعداد افراد دنبال کننده: 10

Mhnik بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

مدیر بازنشسته روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود