مهران رمضانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهران رمضانی
نام کاربری: Mehran1993
تاریخ عضویت: 1397/03/06
امتیاز کاربر: 2074
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

مهران رمضانی هستم و از سال 90 مشغول آموزشم. درسال 94 پا در مسیر موفقیت گذاشتم و در این مسیر درسهای زیادی گرفتم که سعی می کنم تا جایی که در توان دارم این تجربیات رو به شما انتقال بدم تا دنیا جای بهتری برای زندگی کردن بشه. هدف من گسترش احساس خوب در زندگی و کسب موفقیت تک تک اعضا هست

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود