معصومه سلمانی زاده-بیشتر از یک نفر
مهم ترین محصول موسسه بیشتر از یک نفر
اعتماد به نفس
مشاهده
معصومه سلمانی زاده
نام کاربری: Massoumeh
تاریخ عضویت: 1399/03/09
امتیاز کاربر: 6736
تعداد افراد دنبال کننده: 2

Massoumeh بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

دانش آموز باهوش و نمونه کلاس دومی /کتاب دوست/عاشق ریاضی/چرتکه ای(UCMAS) هشت ساله فرزند استاد علی سلمانی زاده

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود