مریم مبارکی-بیشتر از یک نفر
مریم مبارکی

مریم مبارکی


دوره ها

4

میانگین امتیاز

4.49

دنبال کننده

30

 محتوای کاربردی: 4.34 از 22 رای
 نحوه ارائه استاد: 4.5 از 21 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 4.64 از 22 رای

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود