مریم مبارکی-بیشتر از یک نفر

مریم مبارکی

مریم مبارکی


دوره ها

7

میانگین امتیاز

4.47

دنبال کننده

37

 محتوای کاربردی: 4.4 از 36 رای
 نحوه ارائه استاد: 4.5 از 34 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 4.51 از 35 رای

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود