مریم مبارکی-بیشتر از یک نفر
مریم مبارکی

مریم مبارکی


دوره ها

3

میانگین امتیاز

4.23

دنبال کننده

25

 محتوای کاربردی: 3.8 از 5 رای
 نحوه ارائه استاد: 4.1 از 5 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 4.8 از 5 رای

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود