مریم خسروشاهى-بیشتر از یک نفر

نام کاربری: Mary.Kh7
تاریخ عضویت: 1399/05/10
امتیاز کاربر: 734
تعداد افراد دنبال کننده: 1

Mary.Kh7 تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

مریم هستم عاشق طبیعت (جنگل و گل و گیاه ) حیوان دوست براى خودم احترام قائلم ترسو نیستم راز دار ، تو دار ، و رک هستم

با دخترم زندگى میکنم

امیدوار هستم

زندگى رو دوست دارم

متنفر از دورویى و دروغ هستم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود