منصور بینا-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

منصور بینا
نام کاربری: Mansourbina
تاریخ عضویت: 1397/09/08
امتیاز کاربر: 3231
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود