منصور بینا-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

منصور بینا
نام کاربری: Mansourbina
تاریخ عضویت: 1397/09/08
امتیاز کاربر: 3333
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود