مجید تکلی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مجید تکلی
نام کاربری: MajidTakalli
تاریخ عضویت: 1397/01/10
امتیاز کاربر: 35562
تعداد افراد دنبال کننده: 8

درباره من

هر چیزی رو که یاد‌می‌گیرم رو با عشق یاد می‌دم. سخنران نویسنده www.EnsaneTavanmand.com 🌐 MajidTakalli (insta)با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود