محبوبه رمضانیان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محبوبه رمضانیان
نام کاربری: Mahram61
تاریخ عضویت: 1397/02/24
امتیاز کاربر: 11710
تعداد افراد دنبال کننده: 7

من کی ام

محبوبه رمضانیان هستم. بیشتر از ده ساله که در حوزه بازاریابی و فروش دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت دارم. تحصیلات من در حوزه میکروبیولوژی و به دنبال اون MBA دارویی است. هدفم آموزش بازاریابی و فروش محصولات و خدمات حوزه سلامت به روشی علمی و عملی و مهم تر از همه اخلاقیه.

محبوبه رمضانیان هستم. بیشتر از ده ساله که در حوزه بازاریابی و فروش دارو و تجهیزات پزشکی فعالیت دارم. تحصیلات من در حوزه میکروبیولوژی و به دنبال اون MBA دارویی است. هدفم آموزش بازاریابی و فروش محصولات و خدمات حوزه سلامت به روشی علمی و عملی و مهم تر از همه اخلاقیه.

در حال حاضر معاون بازاریابی و بالینی شرکت پیک دارو و مدیر محصولات درمان زخم سوربکت از کشور سوئد هستم.


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود