محمد رضا بکشلو-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

فرصت تا پایان جشنواره نوروزی

محمد رضا بکشلو
نام کاربری: MRBakeshlou
تاریخ عضویت: 1398/03/18
امتیاز کاربر: 2471
تعداد افراد دنبال کننده: 1

MRBakeshlou تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود