معین جلوه-بیشتر از یک نفر
معین جلوه
نام کاربری: MOEIN
تاریخ عضویت: 1397/02/20
امتیاز کاربر: 10327
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

معین جلوه هستم متولد سال 1363 در انگلستان بدنیا آمدم وتا 10 سالگی آنجا زندگی کردم و انگلیسی رامانند زبان مادری صحبت میکنم لیسانس صنایع غذایی دارم و ارشدم رشته ی mba بوده کاسب بازاز تهران هستم و دانشجوی دوره ی استادی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود