معین جلوه | بیشتر از یک نفر
معین جلوه

معین جلوه

سلام من معین جلوه هستم،مدرس مهارت های مرتبط با کسب و کار! از کودکی در بازار تهران کار کردم و آموختم. توی این سالها بالا داشتم و پایین هم داشتم. برای همین، آموزشهای من ترکیب دروس آکادمیک و مهمتر از آن تجربه های من است! تجربه هایی که ادامه دارند... www.instagram.com/moeinjelveh


دوره ها

1

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

17

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود