محمد درویشی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

محمد درویشی
نام کاربری: M8101
تاریخ عضویت: 1397/11/17
امتیاز کاربر: 24879
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

M8101
31 فروردین 98 10 محمد درویشی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود