محمد چمن سرا-بیشتر از یک نفر
محمد چمن سرا
نام کاربری: M.ch
تاریخ عضویت: 1397/05/22
امتیاز کاربر: 5326
تعداد افراد دنبال کننده: 7

M.ch بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

کارشناس معماری ( کوچ کسب و کار )

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود