کریم احسنی-بیشتر از یک نفر
کریم احسنی
نام کاربری: Learner
تاریخ عضویت: 1397/12/16
امتیاز کاربر: 103410
تعداد افراد دنبال کننده: 33

من کی ام

زیبایی کتاب‌هایی که می‌خوانم مرا وادار می‌کند زیباتر زندگی کنم و مشتاق آنم تا زندگی را زیستنی‌تر نمایم.


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود