یاسر کشکولی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

یاسر کشکولی
نام کاربری: Kashkooli.ysr
تاریخ عضویت: 1397/08/01
امتیاز کاربر: 5404
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من