جلال نظیری-بیشتر از یک نفر
رونمایی از مهم ترین محصول "بیشتر از یک نفر"
جلال نظیری

جلال نظیری

جلال نظیری هستم مربی ومدرس آموزش سخنرانی و فن بیان به زبان انگلیسی


دوره ها

1

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

9

جلال نظیری

دکتری آموزش زبان انگلیسی
مدرس دوره های آموزش معلمان زبان 
مدرک 500 ساعته ترینر ترینر از نیویورک
مدرس کارگاه های بین المللی اموزش زبان
بیش از 20 سال سابقه تدریس دور ه های مختلف زبان انگلیسی ( ادبیات انگلیسی،فلسفه و انگلیسی با اهداف ویژه)
نماینده رسمی itti نیویورک در ایران

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود