جلال نظیری | بیشتر از یک نفر
جلال نظیری

جلال نظیری

جلال نظیری هستم مربی ومدرس آموزش سخنرانی و فن بیان به زبان انگلیسی


دوره ها

1

میانگین امتیاز

5

دنبال کننده

16

 

دکترای آموزش زبان انگلیسی
مدرس دوره های آموزش معلمان زبان 
مدرک 500 ساعته ترینر ترینر از نیویورک
مدرس کارگاه های بین المللی اموزش زبان
بیش از 20 سال سابقه تدریس دور ه های مختلف زبان انگلیسی ( ادبیات انگلیسی،فلسفه و انگلیسی با اهداف ویژه)
نماینده رسمی itti نیویورک در ایران
مدرس دوره های تربیت معلم، امتحانات بین المللی و دانشگاه 
صادقانه بخواهم بگویم شروع فعالیت تدریسم از روی شانس بود ولی تبدیل به یک علاقه لاینفکی شد که زندگی بدون آن بسیار سخت به نظر میرسد

28سابقه تدریس در آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، برگزاری بیش از 500 کارگاه آموزشی برای دبیران زبان در داخل و خارج از کشور

 

I received my P.h.D in Applied linguistics, focusing on Teacher Education and psycho linguistics from IAU, and Master degree majoring in language Education from Tehran University. I got my B.A in English language and literature from Tabriz University

Apart from my academic studies and achievements, I have also done 500-hour TESOL Trainer Training Course by iTTi International TEFL Training Institute،New York. I have been involved in Teacher Education since 1999 both in national and international programs, and my passion is helping teachers develop professionally and become more creative and resourceful teachers. I also took a long-term in-service workshop, English 1 ( English language and literature) in IB programme, Netherland and have taught English language and Literature and Theory of Knoeledge in IB Diploma programme in International Schools in Tehran, UAE,  Turkey and for 12 years
I have worked in the Ministry of Education ,having a wide range of responsibilities such as Head of English Department where I did workshops for head of English Departments of 30 Provinces of Iran, lecturing in Teacher Education University, and I working in the curriculum development department
Jalal Naziri

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود