پیمان شمس-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

پیمان شمس
نام کاربری: Innergold
تاریخ عضویت: 1397/08/03
امتیاز کاربر: 2858
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود