مهدی حسین زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

مهدی حسین زاده
نام کاربری: Hosseinzaade
تاریخ عضویت: 1397/02/18
امتیاز کاربر: 3367
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود