حمیدرضا حصاری-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

حمیدرضا حصاری
نام کاربری: Hesari
تاریخ عضویت: 1397/05/07
امتیاز کاربر: 1401
تعداد افراد دنبال کننده: 0

Hesari تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود