حسن آبیاری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: Hassan.abyari
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 4308
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

مهندس حسن آبیاری هستم، مدیر یکی از مجتمع های تجاری در تهران. متأهل و پدر علیسان

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود