سحر هاشمی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

سحر هاشمی
نام کاربری: Hashemy
تاریخ عضویت: 1398/02/24
امتیاز کاربر: 278757
تعداد افراد دنبال کننده: 147

Hashemy بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

سحر هاشمی هستم. کارشناسی ارشد زبان انگلیسی. مترجم و مدرس زبان انگلیسی.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود