سیدضیا حسنی-بیشتر از یک نفر
سیدضیا حسنی
نام کاربری: Hasani03
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 56635
تعداد افراد دنبال کننده: 24

Hasani03 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

سیدضیا حسنی هستم.مربی و مدرس بهبودفردی با رویکرد مهارتهای ارتباطی، تلاش میکنم تا با آموزش دیدن و آموزش دادن دنیای خود ودیگران را جای بهتری برای زندگی کردن کنم عاشق زندگی، همسر و بچه هام،،، عاشق آموزش و یادگیری......

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود