-بیشتر از یک نفر
نام کاربری: Hamidrezakargar
تاریخ عضویت: 1397/07/08
امتیاز کاربر: 57573
تعداد افراد دنبال کننده: 6

Hamidrezakargar تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

حمیدرضا کارگر هستم دانشجوی رشته شهرسازی ، علاقمند به ارتباطات و موفقیت در زندگی ، سفیر عشق و محبت و حال خوب

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود