حمید رضا کارگر-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

نام کاربری: Hamidrezakargar
تاریخ عضویت: 1397/07/08
امتیاز کاربر: 40871
تعداد افراد دنبال کننده: 5
برازجان

من کی ام

حمیدرضا کارگر هستم دانشجوی رشته شهرسازی ،و علاقمند به اداب معاشرت و اتیکت ،عاشق مطالعه کردن هستم