حامد صادقی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حامد صادقی
نام کاربری: Hamedsdghi
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 8906
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام