هادی بریزی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

هادی بریزی

3 از 2 رای


نام کاربری: Hadi.Berizi
تاریخ عضویت: 1397/09/20
امتیاز کاربر: 4622
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود