فاطمه دانائی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه دانائی
نام کاربری: Fstemehdanaei
تاریخ عضویت: 1397/12/06
امتیاز کاربر: 3004
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

موسس موسسه گلستان بی نهایت فاطمه مدرس مهارت های ارتباطی فن بیان و سخنوری- هنرزن بودن- تلاش میکنم از حداکثر استعداد و توانایی هایم استفاده کنم و کمک کنم دیگران هم بتوانند اینگونه باشند

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود