فرشته ایران نژاد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فرشته ایران نژاد
نام کاربری: Fereshteirannezhad
تاریخ عضویت: 1397/03/11
امتیاز کاربر: 6205
تعداد افراد دنبال کننده: 19

درباره من

سخنران و مدرس مهارت های سخنرانی و ارتباطات کلامی . مشاور کنکور و مدرس تکنیک های افزایش بازده مطالعه . instagram: @fereshte_irannezhad