فاطمه فخری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه فخری
نام کاربری: fatemehfakhri
تاریخ عضویت: 1397/04/11
امتیاز کاربر: 11144
تعداد افراد دنبال کننده: 6

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود