فاطمه داداشی-بیشتر از یک نفر
فاطمه داداشی
نام کاربری: FatemehDadashi
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 36286
تعداد افراد دنبال کننده: 24

من کی ام

فاطمه داداشی کوچ و مدرس بهبود فردی و مهارت های ارتباطی دانش آموخته علوم تربیتی و برنامه ریزی آموزشی. تلاش می کنم زیستن با معنا را تجربه کنم و بیشتر از یک نفر باشم آموزش ها، مقالات و محصولات را می توانید از طریق سایت www.ensan20.ir دنبال و تهیه کنید.

  فاطمه داداشی هستم. مدرس ,مشاور بهبود فردی ومهارت های ارتباطی.

سالهاست معلم هستم و در زمینه تعلیم و تربیت فعالیت می کنم. رسالت من کمک کردن و ساختن جهانی بهتر برای خودم و دیگران است. 

نویسنده کتاب:  "معلومه که میتونی بهتر بشی" موضوع کتاب خودآگاهی و انسان و شهروند خوب بودن است. 

با قلمی ساده و روان، موضوعات وداستانک های واقعی و قابل لمس که روزانه از کنارشان به سادگی می گذریم و توجهی به آنها نداریم. 

مطالبی که باید در خانه و مدرسه بهمون یاد می دادند و جاش تو زندگی ما خالیه.  

نویسنده کتاب : "داخل یک اتوبوس شلوغ"  موضوع کتاب در مورد نحوه پیدایش استرس و اضطراب و افکار منفی است. اینکه ما هر لحظه از ذهن مون فرمان می گیریم یعنی مغز فرمان می دهد و با انتخاب امواج مغزی منفی خطاهای شناختی خلق می شوند و ...  ارائه راهکارهای کاربردی برای مدیریت وکنترل درونی رفتارها 

وب سایت من       www.ensan20.ir

تلگرام         ensane-2020

اینستاگرام     ensane_2020

آپارات          ensane-2020


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود