فاطمه داداشی-بیشتر از یک نفر
فاطمه داداشی
نام کاربری: FatemehDadashi
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 24433
تعداد افراد دنبال کننده: 15

من کی ام

فاطمه داداشی هستم . مدرس ومشاور بهبود فردی و مهارت های ارتباطی آموزش ها ومقالات من را می توانید از طریق سایت www.ensan20.ir دنبال کنید. انسان موثر بودن، هدف و رسالت من است

  فاطمه داداشی هستم. مدرس ,مشاور بهبود فردی ومهارت های ارتباطی.

سالهاست معلم هستم و در زمینه تعلیم و تربیت فعالیت می کنم. رسالت من کمک کردن و ساختن جهانی بهتر برای خودم و دیگران است. 

نویسنده کتاب:  "معلومه که میتونی بهتر بشی" موضوع کتاب خودآگاهی و انسان و شهروند خوب بودن است. 

با قلمی ساده و روان، موضوعات وداستانک های واقعی و قابل لمس که روزانه از کنارشان به سادگی می گذریم و توجهی به آنها نداریم. 

مطالبی که باید در خانه و مدرسه بهمون یاد می دادند و جاش تو زندگی ما خالیه.  

نویسنده کتاب : "داخل یک اتوبوس شلوغ"  موضوع کتاب در مورد نحوه پیدایش استرس و اضطراب و افکار منفی است. اینکه ما هر لحظه از ذهن مون فرمان می گیریم یعنی مغز فرمان می دهد و با انتخاب امواج مغزی منفی خطاهای شناختی خلق می شوند و ...  ارائه راهکارهای کاربردی برای مدیریت وکنترل درونی رفتارها 

وب سایت من       www.ensan20.ir

تلگرام         ensane-2020

اینستاگرام     ensane_2020

آپارات          ensane-2020


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود