فرزین سلطانی-بیشتر از یک نفر
فرزین سلطانی

فرزین سلطانی


دوره ها

1

میانگین امتیاز

3.83

دنبال کننده

12

 محتوای کاربردی: 3.75 از 2 رای
 نحوه ارائه استاد: 3.5 از 2 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 4.25 از 2 رای

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود