هادی عباس زاده-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: Farvardin29
تاریخ عضویت: 1397/01/18
امتیاز کاربر: 12279
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

مثل یه گنجشک که دائم از این شاخه به اون شاخه پریده و الان تصمیم گرفته مثل یه عقاب باشه رو بلندای کوهستان