فرشید دشتکی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فرشید دشتکی
نام کاربری: FarshidDashtaki
تاریخ عضویت: 1397/02/14
امتیاز کاربر: 8121
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام