فرهاد احمدیه-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فرهاد احمدیه
نام کاربری: Farhadahmadiyeh
تاریخ عضویت: 1397/09/29
امتیاز کاربر: 5478
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود