عرفان مختاری | بیشتر از یک نفر
عرفان مختاری
نام کاربری: ErfanMokhtari
تاریخ عضویت: 1397/03/11
امتیاز کاربر: 3,874
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

بنده مدرس مهارت های ارتباطی و ارتباط گیری هستم. عاشق رابطه‌هایی هستم که خنده و آرامش، نتیجه ارتباط گیری سالم این روابط باشد؛ چه دوست چه فامیل چه همسر... تجربه می‌کنم و با عشق، آموخته ها و تجربیاتم را در اختیارتان قرار می‌دهم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود