یوسف صفادار-بیشتر از یک نفر
یوسف صفادار
نام کاربری: EnsanMofid2020
تاریخ عضویت: 1397/03/10
امتیاز کاربر: 21798
تعداد افراد دنبال کننده: 12
تهران

من کی ام

مهارت انسان مفید بودن را تمرین می کنم ... انسان مفید کسی است که تلاش می کند تا فرد مفیدی در جامعه باشد...حتی با یک آموزش ساده یا یک تغییر رفتار ساده و موثر