عزالدین آل علی-بیشتر از یک نفر
عزالدین آل علی
نام کاربری: Ealalitrading
تاریخ عضویت: 1397/01/29
امتیاز کاربر: 31372
تعداد افراد دنبال کننده: 13

Ealalitrading بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

مهندس عمران و مدیر عامل شرکت بازرگانی هستم.سعی می کنم بیشترین سرمایه گذاری رو روی رشد شخصی خودم انجام بدم چون شدیدا به این اعتقاد دارم که بهترین سرمایه گذاری جهت رسیدن به هر هدفی و مهمترین آن خوشبختی و آرامش خودم و خانواده ام می باشد.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود