الهام سادات-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

الهام سادات
نام کاربری: E.S
تاریخ عضویت: 1397/12/16
امتیاز کاربر: 2004
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

من یک ناشناسم ناشناسی که دوست نداره شناخته بشه، فقط دوس داره به آموخته هاش اضافه کنه، صحبت نکنه، گوش بده 17 سالمه، رشتم انسانی. هدفی دارم بسیار بزرگ، که برای به اون رسیدن تلاش زیادی باید بکنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود