فاطمه دستجردی-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

نام کاربری: Dastjerdy
تاریخ عضویت: 1397/02/07
امتیاز کاربر: 12761
تعداد افراد دنبال کننده: 6

Dastjerdy بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

آشنای با مجموعه بیشتر از یک نفر به من کمک کرد تا برای رشد شخصی خودم تلاش کنم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود