دانیال عظیمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

دانیال عظیمی
نام کاربری: DanialAzimi1380
تاریخ عضویت: 1397/01/24
امتیاز کاربر: 2733
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود