بیشتر از یک نفر | بیشتر از یک نفر
بیشتر از یک نفر
نام کاربری: Bishtarazyek
تاریخ عضویت: 1397/11/13
امتیاز کاربر: 97,743
تعداد افراد دنبال کننده: 321

من کی ام

ما در بیشتر از یک نفر به آموزش مهارت‌های ارتباطی، فن بیان، سخنرانی و هر آن چیزی می‌پردازیم که برای یک زندگی موثرتر و حرفه‌ای‌تر نیاز است. با این آموزش‌ها، هرکسی می‌تواند بیشتر و موثرتر از یک نفر باشد و دنیا را جای زیباتری برای زندگی کند.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود