بیشتر از یک نفر -بیشتر از یک نفر
بیشتر از یک نفر
نام کاربری: Bishtarazyek
تاریخ عضویت: 1397/11/13
امتیاز کاربر: 22634
تعداد افراد دنبال کننده: 76

من کی ام

ما در بیشتر از یک نفر به آموزش مهارت‌های ارتباطی، فن بیان، سخنرانی و هر آن چیزی می‌پردازیم که برای یک زندگی موثرتر و حرفه‌ای‌تر نیاز است. با این آموزش‌ها، هرکسی می‌تواند بیشتر و موثرتر از یک نفر باشد و دنیا را جای زیباتری برای زندگی کند.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود