بهنام زرکش-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

بهنام زرکش

5 از 2 رای


نام کاربری: BEHNAMZARKESH
تاریخ عضویت: 1397/03/19
امتیاز کاربر: 5369
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

جوانی بیست ساله، در پی یافتن معنای زندگی ... همین!

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود